Szczegółowe kryteria przyjęcia do hospicjum domowego.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do hospicjum domowego:

  1. Udokumentowana choroba nowotworowa.
  2. Udokumentowana inna choroba poza nowotworowa w szczególności: B20-B24 (choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV, G09 (następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego), G10-G13 (układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy), G35 (stwardnienie rozsiane), I42-I43 (kardiomiopatia), J96 (niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej), L89 (owrzodzenia odleżynowe).
  3. Zakończone leczenie przyczynowego (kwalifikujemy chorych w trakcie radio- lub chemioterapii paliatywnej).
  4. Ból lub inne objawy somatyczne wymagające leczenia paliatywnego.
  5. Stan chorego uniemożliwiający korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej.
  6. Możliwość zapewnienia przez rodzinę opieki nad chorym w domu w zakresie koniecznym dla aktualnego stanu chorego.

Do hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z powiatu gdańskiego i nowodworskiego, z rozpoznaną i potwierdzoną chorobą nowotworową lub poza nowotworową – patrz punkt 2, po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp).

Do zarejestrowania pacjenta potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Skierowanie do hospicjum domowego lub domowej opieki paliatywnej – od lekarza POZ lub od lekarza prowadzącego opiekę w szpitalu można poprosić o takie skierowanie przy wypisie pacjenta ze szpitala, koniecznie z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym, wyjątek stanowią pacjenci w trakcie chemio- lub radioterapii paliatywnej.
  2. Ubezpieczenie medyczne pacjenta zweryfikujemy samodzielnie, w przypadku problemów będziemy kontaktować się celem przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.

Zasady wykonywania świadczeń z zakresu usług medycyny paliatywnej reguluje ustawa, zapraszamy do zapoznania się z nią, tekst do pobrania poniżej.

Skontaktuj się z nami

Skip to content