Szczegółowe kryteria przyjęcia do hospicjum domowego.

Kryteria kwalifikacji pacjentów do hospicjum domowego:

  1. Udokumentowana choroba nowotworowa.
  2. Udokumentowana inna choroba poza nowotworowa w szczególności: B20-B24 (choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV, G09 (następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego), G10-G13 (układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy), G35 (stwardnienie rozsiane), I42-I43 (kardiomiopatia), J96 (niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej), L89 (owrzodzenia odleżynowe).
  3. Zakończone leczenie przyczynowego (kwalifikujemy chorych w trakcie radio- lub chemioterapii paliatywnej).
  4. Ból lub inne objawy somatyczne wymagające leczenia paliatywnego.
  5. Stan chorego uniemożliwiający korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej.
  6. Możliwość zapewnienia przez rodzinę opieki nad chorym w domu w zakresie koniecznym dla aktualnego stanu chorego.

Do hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z powiatu gdańskiego i nowodworskiego, z rozpoznaną i potwierdzoną chorobą nowotworową lub poza nowotworową – patrz punkt 2, po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp).

Do zarejestrowania pacjenta potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Skierowanie do hospicjum domowego lub domowej opieki paliatywnej – od lekarza POZ lub od lekarza prowadzącego opiekę w szpitalu można poprosić o takie skierowanie przy wypisie pacjenta ze szpitala, koniecznie z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym, wyjątek stanowią pacjenci w trakcie chemio- lub radioterapii paliatywnej.
  2. Kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzające rozpoznaną chorobę – karty informacyjne/wypisy ze szpitala, wyniki biopsji, wycinków, scyntygrafii kości, PET o ile były takie wykonywane (można przynieść oryginały ksero wykonujemy na miejscu).
  3. Ubezpieczenie medyczne pacjenta zweryfikujemy samodzielnie, w przypadku problemów będziemy kontaktować się celem przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.
  4. Własnoręczne podpisane upoważnienie, że pacjent zgadza się na zapisanie do placówki wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do pobrania poniżej.

Kopie wyżej wymienionych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: kontakt@hospicjumpruszcz.pl lub przynieść osobiście do biura hospicjum ul. Polskich Kolejarzy 5/7 Pruszcz Gdański, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Zasady wykonywania świadczeń z zakresu usług medycyny paliatywnej reguluje ustawa, zapraszamy do zapoznania się z nią, tekst do pobrania poniżej.

Skontaktuj się z nami

Skip to content